En lystgård

Fascineret af stedet og med en kærlighed for heste, købte bygherre denne gård med et gammelt stuehus i bindingsværk

Dog var det eksisterende hus i så dårlig stand at det blev besluttet at nedrive dette, og i stedet bygge et nyt hovedhus til gården.

Det nye hus skulle danne afslutning på gårdspladsen mod øst, og samtidig åbne sig i gavlene, hvor der er en flot udsigt over området i Fulden.

​​Den nye bygning er hævet fra gårdspladsen på en bastion af flækkede granitsten. Der derved skaber en sammenhæng til sidebygningerne. Huset er udført som et længehus med overdækket søjlegang med lærketræs søjler på begge langsider, der skaber overdækkede terrasser i forskellige størrelser omkring hele huset.

​Taget er udført som isoleret og brandsikret tagkonstruktion med kviste beklædt med kobber. Stråtag var det fra starten også planen udføre husets sidebygninger. Stråtaget er, udover det er et meget smukt tag, om sommeren med til at gøre huset køligt, og om vinteren med til, sammen med isoleringen at holde på varmen.

Gården består udover hovedbygningen, af to gamle sidebygninger med hestestald og forpagterbolig opført i flækkede granitblokke.

​Huset, samt de tilstødende sidebygninger, er istandsat og moderniseret. Sidebygningen tjente under opførelsen af hovedhuset som bolig for familien.

Hoved huset er i tre etager med kælder. Samlet brutto areal ca. 300 m2.

Der opvarmes på gården i alle længer fra stedets centrale jordvarmeanlæg. Derudover er der selvfølgelig mulighed for i huset at tænde op i de store pejse i stuen og køkkenet.

Omkring gården er der 6 tønder land med anlagt ridebane, resterende jord er udlagt til græsning for hestene.