Insitu Arkitekter netværk

Tegnestue 55 firmaers kompetencer samlet på 2. sal i Skolegade 5.

Tegnestue 5 består af 5 selvstændige arkitektfirmaer - alle med en årelang erfaring med mangeartede opgaver indenfor dansk byggeri.

Kompetencerne i de deltagende firmaer spænder fra programmering, skitsering, projektering, udbud, byggeledelse og fagtilsyn over projekteringsledelse, projektledelse og bygherrerådgivning til produktudvikling og undervisning. Kompetencerne er oparbejdet indenfor såvel nybyggeri som renoveringsprojekter.

De deltagende firmaer har en årelang erfaring i indbyrdes samarbejde i forbindelse med løsning af opgaver indenfor bolig-, institutions-, kontor- og industribyggeri.

For at udnytte disse erfaringer optimalt har vi i 2009 valgt at knytte vore personlige kompetencer sammen i et tættere samarbejde - et tegnestuefællesskab. Dette giver os mulighed for at kunne tilbyde vore klienter og samarbejdspartnere en rådgivning der omfatter alle faser i realisering af en byggeopgave.

Ved planlægningen af de indkommende opgaver vil vi – alt efter opgavens karakter - tage udgangspunkt i, hvilke kompetencer den aktuelle opgave kræver. Med de tilstedeværende kompetencer vil Tegnestue 5 således kunne tilbyde vore klienter den optimale rådgivning og samarbejde gennem byggeriets mange faser.

​Insitu Arkitekter ApS / Skolegade 5, 2. sal / 8000 Århus C ​​​/ CVR: 30 35 01 62 / Mobil: 40 32 53 46​

   Følg os på Facebook